Welkom

Heeft u bepaalde beperkingen waardoor u niet meer goed kunt deelnemen aan de samenleving? Misschien kunt u recht hebben op een Wmo-voorziening op het gebied van wonen, huishouden, rolstoelen of vervoer.

Meer informatie over deze website kunt u hier vinden.

Kies uw gemeente!

Geef eerst aan in welke gemeente u woont. Klik pas daarna op het tabblad van uw keuze.

Algemeen nieuws

Informatievideo: Wat is het verschil tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen?

9 oktober 2016

In een nieuwe reeks informatievideo's worden actuele vraagstukken helder uitgelegd.  ... > lees verder

Onvrede bij patiënten over gesprek met arts

4 oktober 2016

Veel patiënten hebben niet het gevoel dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan... > lees verder


Veelgestelde vraag in de spotlight: Is opvoedondersteuning voor ouder met beperking Wmo of Jeugdwet?

6 oktober 2016

De redactie van Antwoord op vestigt eenmaal per twee weken de aandacht op een veelgestelde... > lees verder

Tot november soepele pgb-controle

26 september 2016

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen een maand langer om te wennen aan de regels... > lees verder


Meer algemeen nieuws

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken